slide2slide1tinhbandosau
Thống kê truy cập
Dịch vụ

*      Hoạt động khí tượng, thủy văn;

*      Hoạt động đo đạc bản đồ;

*      Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;

*      Khảo sát trắc địa công trình;

*      Khảo sát thủy văn công trình cầu, cảng;

*      Khảo sát địa chất công trình;

*      Khảo sát địa địa vật lý;

*      Thiết kế công trình cảng- đường thủy;

*      Thiết kế công trình cầu, đường bộ;

*      Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;

*      Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Cảng – Đường thủy;

*      Giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình;

*      Tư vấn chuyển giao công nghệ ngành khảo sát trắc địa, địa chất và thủy hải văn;

*      Dịch vụ lập, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

*      Xây dựng nhà các loại;

*      Xây dựng công trình đường bộ;

*      Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Đường thủy, bến cảng và các công trình lien quan, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê;

*     Hoạt động tư vấn đầu tư; Lập dự án đầu tư; Quản lý dự án đầu tư; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Xuất nhập khẩu các mặt bằng hàng Công ty kinh doanh.

quangcaophai1nguoi depkhoandosau
Đo GPS LPGlgdieuhoartkd
 
 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang